Prodaná nevěsta

Prodaná nevěsta – činohra se zpěvy

 

Neřekli jsme si – Do třetice všeho dobrého – a nesáhli po známé pohádce, ale řekli jsme si, že zkusíme něco jiného. Jednak proto, že chceme znát naše možnosti, jednak proto, že chceme znát možnosti našich diváků, ale hlavně proto, že jsme si chtěli od pohádky odpočinout.

Ve dvou předešlých hrách jsme vždy upravili text i jednání či pohlaví některých postav tak, aby divák neupadl do podezření, že text a děj velmi dobře zná a nemůžeme tudíž překvapit.

O nic takového se nyní snažit nemusíme, protože ač je každý přesvědčen, že děj opery velmi dobře zná, většinou se znalostmi končí ve fázi, že Jeník miloval Mařenku a jakýsi Kecal jim v tom chtěl zabránit. Ale jak to bylo, umí podrobně vysvětlit málo kdo.

O úpravu textu jsme se tedy snažit nemuseli, ale ani nechtěli. Nechtěli jsme z takového operního kusu, který patří ke klenotům naší operní tvorby, dělat nějakou nemístnou taškařici, ale chceme naším poctivým snažením divákovi operu přiblížit.

Není v našich pěveckých silách celou operu odzpívat. A asi ani není v silách diváka pojmout takové ztvárnění opery v našem podání. Ale nechtěli jsme diváka ochudit o notoricky známé árie a tak jsme došli ke kompromisu, že operu pojmeme jako činohru se zpěvy a zpívané budou jen nejznámější melodie a to ne na playback, ale přímo členy našeho souboru.

Věříme, že takto podaná opera si najde své diváky a v sále restaurace Na hřišti zavládne atmosféra jako v Národním.

 

Hodně diváků a příznivců při premiéře 3. května a 5. května při opakování představení, nás utvrdilo v tom, že i operní činohra se zpěvy, má v našem nastudování místo mezi diváky. I přes počáteční obavy jsme se pustili do předvedení tohoto kusu pod širým nebem při dni obce Tišice dne 31.8. 2013. V galerii fotek jsou vidět plné lavice v letním kině. Spokojený divák je kromě dobrého osobního pocitu z přípravy představení i náš cíl.

 

Osoby a hlasový obor, obsazení,

Krušina, sedlák brumendon Zdeňka Kváčková
Ludmila, jeho žena mezisoprán Jana Preislerová
Mařenka, jejich dcera barsoprán

Ludmila Nováková

Mícha, gruntovník reciton Ladislav Novák
Háta, jeho žena soprán Alena Marie Binderová
Vašek, jejich syn tenor bufo Jan Vojtěch Binder
Jeník, Míchův syn z prvního manželství barytenor Antonín Kravcov
Kecal,vesnický dohazovač kontrabas Naďa Černá
Principál komediantů tenorbas Petr Masák
Esmeralda, komediantka soprán Alena Marie Binderová
Indián, komediant komedion Markéta Luňáková
Děti, vesnický lid, komedianti, davy   Bindeřata

Dirigent

 

Josip Kartonovič

Režie   Pavel Kváček
Asistent režie   Petr Kűhn
Scénář, úprava textu   Naďa Černá
Hudba   Bedřich Smetana
Úprava hudby   Bedřich Paleček
Hudební doprovod   Ondřej Valenta
     

Stručný obsah opery

Kdo by snad nevěděl o čem tato opera je, přinášíme stručný obsah. Naše podání z tohoto obsahu vychází a příliš jsme se od originálního textu neodchýlili. Přece jen je to náš národní klenot a tak není na místě z tohoto díla dělat nějakou hru vlastní. Domníváme se, že ne každý tuto operu zná tak, jak by si zasloužila a proto jsme se rozhodli ji nastudovat i přes to, že se jako opera celá zpívá. Kde není síla na zpěv, bude mluvené slovo. O nic tedy nepřijdete.

První jednání

Na vesnici začíná pouť. Lidé se scházejí a radují se, že nastává sváteční čas. Mařenka s Jeníkem však mají jiné starosti – právě dnes má přijít na námluvy ženich, kterého Mařence rodiče vybrali. Mařenka ujišťuje Jeníka, že se ho přesto nevzdá, a stejné vyznání chce také od něj. Zdá se jí totiž, že bůhvíproč váhá a snad dokonce myslí na jinou. Vyptává se Jeníka na jeho minulost, o které toho nikdo moc neví. Jeník vypráví, že ho kdysi macecha vyhnala z domova a on se musel sám protloukat světem. Nakonec si s Mařenkou slibují věrnost navzdory všemu zlému. To už se však blíží dohazovač Kecal spolu s Mařenčinými rodiči, Krušinovými. Snaží se získat jejich důvěru a přesvědčit je, že syn bohatého sedláka Míchy ze sousední vsi je pro Mařenku ten nejlepší ženich. Navíc připomíná Krušinovi jeho letitý dluh vůči Míchovi a závazek, že dá svou dceru jeho synovi. Ovšem Krušina si vzpomíná, že Mícha měl syny dva, ale Kecal ho ujišťuje že ten první se nevydařil a ani doma není. A ženichem že rozhodně nebude. Tím je Vašek, kterého Kecal Krušinovým vylíčí jako dokonalého muže a vzor všech ctností. Přemoženi Kecalovou výřečností Krušinovi konečně souhlasí. Ne tak ovšem Mařenka, která se vmísí do jejich rozhovoru. Z úmluvy rodičů s Kecalem si nic nedělá a oznamuje, že již má svého milého a toho se nevzdá. Když nepomůže chlácholení ani výhrůžky, rozhodne se Kecal věc domluvit s Jeníkem osobně. Vesnická slavnost je mezitím v plném proudu, tančí se veselá polka.

Druhé jednání

Zábava pokračuje u piva. Pijáci si ho nemohou vynachválit, Jeník však nade všechno řadí lásku, zatímco Kecal rozkládá o všemocných penězích, na něž se snaží Jeníka nalákat. Kecal si Jeníka odvádí stranou a pijáci se dávají do tance. Do vsi přichází Vašek. Není to ale onen „vážený a vzácný ženich“ podle Kecalových slov, je nesmělý, dětsky naivní a navíc koktá. V nadšení i rozpacích z toho, že mu rodiče chystají svatbu, ještě netuší, co ho čeká. Vyhlédne si ho Mařenka – kterou Vašek ještě nikdy předtím neviděl – a namluví mu, že s Krušinovic dcerou ho čeká peklo, zatímco kterési děvče prý po něm touží. Prostomyslný Vašek uvěří a prohlásí, že je-li ona dívka tak hezká jako Mařenka, vezme si ji. Kecal zatím přesvědčuje Jeníka, aby se vzdal Mařenky ve prospěch zisku a jisté bohaté dívky, která má almaru, dukáty, dvě krávy, selátko, husy a kachny, a vysvětluje Jeníkovi, že každý má jen tu svou za jedinou a každý jen v té vidí všechny krásy světa a rozumný že ustoupí před Mařenkou. Když Jeník odmítá všechny návrhy odstupného, Kecal mu vyhrožuje, že ho jako přespolního vyženou ze vsi. Uprostřed dohadování Jeník náhle obrátí a s odstoupením Mařenky za tři sta zlatých nakonec souhlasí. Dokonce chce s Kecalem sepsat smlouvu a trvá na tom, aby v ní bylo výslovně napsáno, že Mařenku může dostat pouze syn sedláka Míchy a že se tím zároveň smaže dluh Krušinových. Kecal odchází připravit smlouvu a Jeník se mu zpovzdálí vysmívá. Mařenky by se přece nikdy ve skutečnosti nevzdal! Smlouvu s Kecalem nicméně před mnoha svědky podepíše a ke všeobecnému pohoršení Mařenku za tři sta zlatých prodá.

Třetí jednání

Popletený Vašek si zoufá – podle přání rodičů si bude muset vzít Mařenku a ta ho přece má usoužit k smrti! Z jeho chmur ho vysvobodí kočovní komedianti, kteří právě přijeli do vsi. Jejich principál svolává publikum, ohlašuje nevídanou produkci a část z ní hned předvede. Vašek je z komediantů celý pryč a dává se do řeči s tanečnicí Esmeraldou. Principál se ovšem dovídá, že jejich hlavní atrakce, kankán s „živým“ medvědem, se nemůže konat – komediant Franta, který se obléká do medvědí kůže, se totiž opil tak, že se neudrží na nohou. Principál se rozhodne navléknout do kůže Vaška a spolu s Esmeraldou ho přemluví. Vašek se svěřuje své matce Hátě, že se Mařenky bojí. Nepřesvědčí ho ani Kecal s Míchou – Vašek Mařenku nechce. Kecal s Míchovými tuší, že Vaška kdosi navedl a jejich obchod je ohrožen. To potvrdí sám Vašek, když tváří v tvář Mařence prozradí, že je to právě ona, kdo ho před „Mařenkou“ varoval. Vše se vysvětlí a zbývá jen přesvědčit Mařenku. Ta chce ale zůstat o samotě a všechno si rozmyslet. Nemůže uvěřit, že by ji její milý mohl zradit. Nyní se vrací za Mařenkou Jeník a chce jí vysvětlit, jak to s jejím prodejem ve skutečnosti je. Uražená Mařenka o vysvětlování nestojí a nastává hádka, do které se vmísí Kecal. Jeník mu slíbí, že Mařenku přesvědčí a Mařence pak líčí, jaké ji s „Míchovým synem“ čeká štěstí. Všichni očekávají, jak se Mařenka rozhodla. Ta překvapivě oznamuje, že své rodiče dobrovolně poslechne. Sedlák Mícha však v Jeníkovi pozná svého prvorozeného syna – a ten se hlásí o své právo. Podle smlouvy mu přeci jako „Míchovu synovi“ patří Mařenka. Oklamaný Kecal hanbou uteče. Vtom nastane zděšení – komediantům prý utekl medvěd! Z medvědí kůže se však vyklube Vašek, rozzlobená Háta ho žene lidem z očí, Mícha se smíří se synem a všichni se radují, že Jeník dostal svou Mařenku.

Fotografie z představení

Ostatní hry