Ondřej Pokorný

Ondřej Pokorný - člen souboru od 2017, herec, malíř kulis
Herecké role

Zajímavost: Netušil, že korouhev nevlaje proti větru

Ostatní členové souboru